Thursday, July 1, 2010

"MELAYU" ITU Artinya APA

erdapat pelbagai hipotesis mengenai Melayu oleh sarjana barat – tetapi gue tidak berapa berminat untuk mengetengahkannya melainkan hipotesis berbeda yang dikemukan oleh teori sejarawan Muslim Arab abad ke-13M, Ali Ibn al-Athir yang terkenal dengan karya agungnya al-Kamil fi al-Tarikh (Sejarah Lengkap) yang menyatakan bahwa “Bangsa Jawi”(istilah Arab untuk bangsa di rantau Melayu ini) adalah berasal dari keluarga Nabi Ibrahim ‘alais menerusi isteri ketiganya yang bernama Qanturah (dieja juga dengan Qatura atau Ketura) adalah lebih terandalkan daripada teori “Melayu dari Yunan” atau dari selatan itu (Cerita ini banyak dipetik orang seperti Noorzihan 2005 dan naiffusDamha 2004).

Penghijrahan keturunan Nabi Ibrahim ‘alais ini tentunya menerusi benua atau lautan Hindia/India, kemudian ke Indocina dan seterusnya ke Alam Melayu, bukannya menerusi Yunan di benua China - dan ini lebih bersesuaian dengan mitos-mitos peribumi di Indocina serta mitos “Melayu” sendiri. Dalam makalah yang dipaparkan oleh NaiffusDamha dalam ruangan bicaranya di internet, memang terdapat pernyataan kemungkinan penghijrahan itu berlaku mengikut darat menerusi Benua Hindia ke Tibet sebelum ke “Semenanjung Melayu”(yang boleh menyokong teori “Melayu berasal dari Yunan”).

Dalam buku Sejarah Melayu karya Tun Sri Lanang 1612 pula turut menceritakan asal-usul “raja Melayu” pertama (di Palembang) berasal dari keturunan putri Hindia bernama Puteri Syahrul Bariyyah dengan Raja Iskandar Dzulqarnyn manakala mitos serupa turut diceritakan dalam sejarah tamadun “rumpun Melayu” yang terawal iaitu tamadun Kerajaan Funan, Kerajaan Campa dan Kerajaan Langkasuka sejak abad ke-1M lagi.

Terdapat persamaan diantara Teori al-Athir dan Tun Sri Lanang dengan teori yang telah dikemukakan oleh de Eredia pada awal abad ke-17M - seorang pegawai Portugis di Melaka (juga seorang ahli matematik kejuruteraan ukur) yang mengatakan bahawa “Melayu”(ejaan Portugisnya Malaio) itu berasal dari suku kaum Attayo/Attay/Cattayo di Serica negeri Scyth/Scythia di Parsi (Iran) yang juga berketurunan Yunani. Minat de Erredia kepada “Melayu” boleh difahami kerana beliau boleh dianggap sebagai seorang Bumiputera kerana emaknya adalah "Melayu”(manakala bapanya pula Portugis).

Perkataan “Melayu” adalah versi baru kepada perkataan asalnya iaitu "Malaya" - perkataan Sanskrit yang bermaksud “Gunung”(Perkataan Himalaya di Tibet yang terkenal itu bermakna “Gunung Tinggi” atau “Gunung Salji” dan di pulau Jawa juga ada kawasan tasik di pergunungan tinggi yang dinamai Tasik Malaya hingga sekarang).

Perkataan asal “Melayu”- iaitu “Malaya” adalah merupakan terjemahan perkataan Hindia (Sanskrit) kepada Bnom, Pnom atau Phnom - bahasa Mon-Khmer. China Purba menyebut Bnom/Pnom/Phnom ini sebagai Fou-Nan, Fou-nan atau Founan sebagai Funan bagi merujuk sebuah kerajaan rumpun Melayu di Kemboja iaitu Kerajaan Funan yang telah wujud pada abad ke-1M hingga 6M.

Oleh itu daripada segi sejarah dan etimologi perkataan “Melayu” ini jelas sudah wujud sekurang-kurang pada awal kurun Masehi.

Pada sekitar pertengahan abad ke-4M lagi sudah terdapat catatan sejarah dari China yang mencatatkan mengenai kedatangan wakil rasmi Kerajaan Mo-lo-yeu dengan pelbagai ejaan ke negeri China seperti yang dilaporkan oleh Obaidellah (1986) dan Liang (1996).

Kerajaan atau orang yang disebut sebagai “Melayu” ini telah dicatat dalam aksara China dengan ejaan transkripsinya dalam versi yang plbagai iaitu - Mo-lo-yu, Molo-yoou, Mali-yu-eul, Ma-lo-yu, Mo Lou Yu, Mo Lo Yu, Mo Lou Y, Mo Lou Yuu, Ma Li Yi Er, Ma La Yu, Wu Lai Yu dan Wu Lai Yu, yang merujuk kepada Malaya.


No comments:

Post a Comment