Thursday, June 3, 2010

Sejarah Silat

Sejarah Silat Melayu

Abd. Rahman Ismail (Edisi: Seni SIlat Melayu. USM:2005 hal 188) menjelaskan bahawa silat pernah berperanan membentuk angkatan pertahanan negara sejak kerajaan Melayu Langkasuka, Gangga Negara, Champa, Kemboja, Fatani, Beruas, Minagkabau, Srivijaya, Majapahit, Melaka dan lain-lain negeri didalam Kepulauan Melayu, Nusantara.

Tambah belau lagi, silat wujud dalam masyarakat Melayu Champa/Vietnam sekitar 2000 tahun dahulu dengan penemuan keris tembaga didaerah tersebut dan lukisan di Candi Borobudur di Tanah Jawa. Panglima Champa kerap mendapat tempat dan dimuliakan oelh raja-raja Melayu kerana memiliki pengetahuan dalam silat dan mahir dalam ilmu perang. Beliau dapat memperlihatkan dari aspek pengkajian akademik bahawa silat telah kukuh dalam masyarakat Melayu sejak 2000 tahun. Kerajaan Kemboja (Funan) dan Champa merupakan dua kerajaan yang berjiran dalam kelompok dan zaman yang sama. Tetapi di abad yang sama, kerajaan Champa yang berjiran dengan China kerap berperang tanpa mahu tunduk kepada China.

Menurut beliau lagi, silat pernaj diletakkan di bawah perlindungan istana untuk membnetuk angkatan perang raja. Raja-raja Melayu mengalakkan putera dan anak-anak pembesar mempelajari silat dan ilmu-ilmu lain yang sehubungan dengan keperluan perang. Pendekar yag handal diangkat mengepalai angkatan perang dan mendapat kurnia dan darjat daripada raja.

No comments:

Post a Comment