Thursday, June 3, 2010

Melayu Champa

Dari sebuah rancangan TV Channel 5 negara Kemboja (Cambodia) .
- Bertutur dalam dialek Kelantan-Patani dengan intonasi yang agak unik.
- Fizikal serta budaya tidak jauh berbeza dari suku Kelantan-Patani dan juga rumpun Melayu Nusantara secara keseluruhannya.
- Hampir kesemuanya beragama Islam serta pelarian dari keruntuhan Kerajaan Melayu Champa di Vietnam.
- Dialek mereka mempunyai beberapa istilah yang hampir sama dengan istilah bahasa Jawa.
- Budaya dan kesenian mereka berkait rapat dengan suku Kelantan-Patani yang secara tidak langsung mempunyai unsur-unsur Jawa.
- Dipercayai moyang kepada suku Kelantan-Patani serta rumpun Melayu di Nusantara secara keseluruhannya mengikut teori migrasi rumpun Melayu (Malayo-Polinesian) dari Yunnan.
- Juga dikenali sebagai Melayu Kemboja atau Muslim Kemboja.

No comments:

Post a Comment